Corona-update dd. 04-05-2020

Corona-update dd. 04-05-2020

Minister Muylle: “Ook werken binnenshuis bij particulieren toegestaan”

De minister bevestigt expliciet dat werken binnenshuis bij particulieren terug mogen. Ze verwees daarbij ook naar het sectorakkoord. Daarin staat letterlijk “…verstaan we ook onder het binnenshuis werken, het kunnen doen van de nodige opmetingen en planbesprekingen in functie van offertes en werkplanning.
NAV concludeert daaruit dat deze activiteiten ook voor architecten terug toegelaten zijn, zij het onder voorwaarden, nl. het toepassen van preventieve maatregelen zoals social distancing of andere maatregelen mondmaskers, handhygiëne, …) waar dit niet mogelijk is.

Samengevat:

  • Aannemers mogen terug binnenshuis werken, ook bij particulieren.
  • Uit ditzelfde sectorprotocol blijkt dat ook werfopvolging, oplevering, klantenbezoeken en opmetingen terug toegelaten zijn:
    “Met het oog op het op peil houden van het werkvolume en het garanderen van de continuïteit van de opdrachten, verstaan we ook onder het binnenshuis werken, het kunnen doen van de nodige opmetingen en planbesprekingen in functie van offertes en werkplanning. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de opvolging van de werken, alsook met de oplevering. Ook deze activiteiten worden verstaan onder binnenshuis werken.”

admin