Op verzoek van de rechtbank zal een gerechtelijk deskundigenonderzoek gebeuren om het bouwtechnisch probleem vast te stellen.

De Rechtbank stelt de deskundige aan en geeft hem de opdracht.

In eerste instantie probeert de deskundige om partijen te verzoenen. Indien deze verzoening niet wordt bekomen, deelt hij zijn bevindingen en advies mee aan de Rechtbank, in de vorm van een “eindverslag”. De Rechtbank zal de uiteindelijke beslissing nemen en een definitieve uitspraak doen.

In sommige verzekeringspolissen Burgerlijke Aansprakelijkheid of Rechtsbijstand komt de verzekeraar tussen in de kosten in een bouwtechnisch deskundige. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsmakelaar.