CORONAVIRUS: Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

In de eerste plaats is uw gezondheid en deze van onze medewerkers onze grootste bezorgdheid.  Daarom nemen wij ook in deze coronacrisis de gepaste maatregelen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, willen we fysisch contact tussen klanten en personeel zoveel mogelijk vermijden en zullen daarom ons kantoor sluiten. We blijven evenwel bereikbaar via telefoon (02/360.33.66) of e-mail (info@aros.be).  Afspraken zijn enkel en alleen mogelijk in dringende en noodzakelijke gevallen.

Het is ook voor ons afwachten hoelang deze maatregelen zullen gelden.  Op dit moment primeert de volksgezondheid!
In ieder geval kan u blijven rekenen op AROS BVBA. Bedankt voor uw begrip.

Over Aros

 • Aros bvba is een architectenbureau met de jarenlange ervaring en expertise van architect-expert Jean-Pol Borremans
 • Aros bouwt of verbouwt volgens uw wensen, voorkeuren en budget, met nadruk op duurzaamheid, functionaliteit
 • Aros voert een architectuuropdracht uit van A tot Z: voorbereidende studie en -werken (stabiliteit, veiligheid, landmeter,..), opstellen van de bouwplannen, aanvraag omgevingsvergunning, bestekken, het toezicht houden op de werken, goedkeuring van de rekeningen van bouwondernemers, …
 • Aros ondersteunt u met technische bijstand in geval van gerechtsexpertises. Jean-Pol Borremans is erkend gerechtsdeskundige, opgenomen in het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen

Aros helpt u graag, voor al uw projecten, van concept tot creatie!

Architectuur

 • Nieuwbouw (concept, inrichting, leefcomfort, speciale bouwtechnieken, ..)
 • Nerbouwingen (energiezuinig, duurzaam, ..)
 • Meergezinswoningen
 • Industriële bouw

Expertises

 • Plaatsbeschrijvingen (bij o.a. verhuur, verkoop, ..)
 • Opmetingen
 • Muurovername
 • Bouwproblemen (scheuren, afwerkingsproblemen, stabiiteitsproblemen, lekken, vochtproblemen, …)
 • Schade-expertise (o.a. waterschade, ongeval-schade, …)

Alle dossiers worden efficiënt en snel behandeld, met duidelijke communicatie en verslag dat desgevallend een eerste stap kan zijn om de tegenpartij te doen bewegen of in een eventueel juridisch geschil.