AROS BVBA PRIVACYBELEID WEBSITE

AROS bvba verleent u hierbij toegang tot www.aros.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

AROS bvba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover uw uitdrukkelijke toestemming te vragen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend.

CONTACTGEGEVENS

AROS BVBA
Scheepswerfkaai 1/0001
B – 1500 Halle

Tel: 02/360.33.66

e-mail: info@aros.be

Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die AROS bvba kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. AROS bvba behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen en teksten,  zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AROS bvba of rechthoudende derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN ANDEREN

AROS bvba gebruikt beeldmateriaal van rechthoudende derden voor content en respecteert met veel zorg de licenties op het materiaal. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, bedrijfsnaam, IP adres, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
 2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
  1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon.
  2. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
  3. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
  4. Wij verzamelen uw persoonsgegevens in geval van een sollicitatie en/of arbeidscontract
  5. Wij verzamelen uw persoonsgegevens in geval van een architectuurovereenkomst en/of dienstenovereenkomst.
 3. Uw gegevens worden beschermd tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of bekendmaking

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers) in te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
 • Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
 • Informatie betreffende uw woning, perceel, schade, etc… in functie van de uitvoering van de gevraagde diensten
 • Door uw gebruik van onze website wordt bepaalde informatie automatisch verzameld: IP adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, operating system, geografische locatie, duurtijd van het bezoek, welke pagina’s u bezocht heeft, of informatie betreffende de timing, frequentie en het patroon van gebruik van de website. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan onze informatie verschaffen betreffende uw gebruik van de website.
  Dit zijn persoonsgegevens die verzameld worden door uw gebruik van de website.

BIJHOUDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN VERWIJDERING

 1. Indien de persoonsgegevens die u verstrekt ertoe leiden dat wij met u een samenwerking starten, dan zullen wij uw gegevens zolang bijhouden als nodig om uw zaak te behartigen.
  a.w. In geval van een architectuurovereenkomst en/of dienstenovereenkomst zijn wij beroepsmatig gebonden aan het bewaren van uw persoonsgegevens gedurende een termijn van 10 (tien) jaar. Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
 2. Indien uw verzoek niet tot een samenwerking leidt, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
 3. U kunt te allen tijde uw gegevens corrigeren, laten verwijderen of laten blokkeren, met dien verstande dat er op dat moment geen architectuurcontract en/of dienstenovereenkomst loopt.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

AROS bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

 1. De website wordt gehost door Combell en beheerd door AROS bvba.  Wij maken gebruik van de tool WordPress, om de website te beheren.
 2. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen.
 3. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale mediakanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn) of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale mediakanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

Wij staan niet in voor hoe deze sociale mediapartners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke;

TOEGANG

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

PRIVACYBELEID

We hechten belang aan uw privacy. Persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw akkoord gebruik te maken van onze diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aros BVBA gebruikt uw gegevens niet voor het gebruik van direct marketing. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen doorgegeven aan derden (aannemers, leveranciers, ..) in het belang van de uitvoering van de architectuurovereenkomst.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent  of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van enkele cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf wanneer u onze website gebruikt. Die cookies slaan o.a. info over je browsertype, besturingssysteem, locatie en persoonlijke voorkeuren in kaart. Onze webmaster gebruikt deze cookies om de website te optimaliseren en het gebruiksgemak voor u te verbeteren. Alle info die via deze cookies wordt verzameld wordt anoniem verwerkt. Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. U kan de werking van deze cookies ook zelf configureren. Daarvoor dient u tevens de handleiding van uw browser te raadplegen

Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

Lijst van cookies die onze website gebruikt

Google Analytics cookies
Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Meer info vindt u in de cookie en privacy verklaring van Google Analytics _GA, _GID en _GAT. Meer info vindt u hier.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Leuven.