Kosten en erelonen

Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie inzake verrekening van kosten en erelonen. Bij de aanvang van een dossier zullen wij concrete afspraken maken over de te verwachten kosten en erelonen in functie van het dossier, de raming van de werken en de te verwachten termijnen.

Ons kantoor gebruikt een eigen programma voor de gedetailleerde opvolging van de prestaties zodat elke cliënt op elk moment inzicht kan hebben in de reeds gepresteerde tijdseenheden en de daaraan verbonden kosten. Een overzicht hiervan wordt meegestuurd met de uiteindelijke factuur.

Duidelijkheid en transparantie inzake ereloon is de absolute prioriteit van elke medewerker.

Bij de eerste consultatie wordt u een volledige map overhandigd met alle concrete informatie over onze werking. Na deze eerste bespreking waarbij de cliënt zijn wensen en verwachtingen meedeelt, wordt een gedetailleerd besprekingsverslag met onze tarieven overhandigd, waarna de cliënt beslist om al dan niet met Aros BVBA samen te werken.

Voor verder informatie kan u ons steeds telefonisch contacteren op het nummer 02/360.33.66.