Regelmatig trad ik reeds op als technisch raadgever. De laatste jaren echter is er een stijgende vraag naar bijstand voor het bouwen, verbouwen of kopen van een onroerend goed, evenals bijstand bij het opleveren van een eigendom.   Vanuit deze optiek ben ik me nog meer gaan toeleggen op bijscholing in de verschillende bouwtechnische domeinen en kan ik mijn ruime kennis en ervaring ten dienste stellen van partikulieren en bedrijven.

Sinds de start van mijn praktijk vanaf 1974, heb ik reeds tientallen woningen, verbouwingen, inrichtingen van woningen, praktijken, banken en winkels, industriegebouwen, bejaardengebouwen, service-flats, een hoofdpostkantoor (Halle), appartementsgebouwen, e.d. op mijn repertoire.

Ik ben ook ingeschreven in het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen.