Categorie op geen categorie

Corona – Hou het veilig! In uw woning

AFSPRAKEN BIJ DE KLANT

Door de huidige maatregelen in verband met de bestrijding tegen het coronavirus, zullen ook enkele veiligheidsvoorschriften gevolgd moeten worden wanneer u het bezoek krijgt van één van onze medewerkers.
Hierbij willen wij ons cliënteel vragen om rekening te houden met volgende punten:

 • Als je ziek bent, of je je ziek voelt, verplaats de afspraak.
 • Hou je aan de algemene hygiëne aanbevelingen (regelmatig handen wassen, …)
 • Organiseer de afspraak indien mogelijk in open lucht
 • Hou zoveel mogelijk rekening met de social distancing van 1,5m. Is dit niet mogelijk, draag een mondmasker.
 • Bij opmetingen: probeer zoveel mogelijk te vermijden dat er personen in de ruimte/het gebouw aanwezig zijn tijdens de opmeting
 • Verlucht het gebouw/de ruimte na het bezoek van ons personeel

Het welzijn van zowel u als onze medewerkers blijft onze grootste bekommernis. Bedankt om deze regels te respecteren. Zo hopen we samen met jullie dat er snel een einde komt aan deze pandemie.

Corona – Hou het veilig! In onze kantoren

AFSPRAKEN OP KANTOOR AROS BVBA

Door de huidige maatregelen in verband met de bestrijding tegen het coronavirus, zullen ook enkele veiligheidsvoorschriften gevolgd moeten worden wanneer u een bezoek plant in onze kantoren.
Hierbij willen wij ons cliënteel vragen om rekening te houden met volgende punten:

 • Als je ziek bent, of je je ziek voelt, verplaats de afspraak. Kom niet!
 • Hou je aan de algemene hygiëne aanbevelingen (regelmatig handen wassen, …)
 • Kom met maximaal 2 bezoekers
 • Hou je strikt aan het afgesproken uur. Afspraken worden met voldoende tijdsspanne tussen 2 afspraken ingepland.
 • Ontsmet handen bij het binnenkomen van onze kantoren. Ontsmettingsgel wordt ter beschikking gesteld.
 • Je wordt ontvangen in de kantoorruimte links. De toegang tot de open office is verboden!
 • Hou zoveel mogelijk rekening met de social distancing van 1,5m. Is dit niet mogelijk, draag een mondmasker.

Het welzijn van zowel u als onze medewerkers op de werkvloer blijft onze grootste bekommernis. Bedankt om deze regels te respecteren. Zo hopen we samen met jullie dat er snel een einde komt aan deze pandemie.

Corona-update dd. 04-05-2020:

Vanaf 4 mei zullen afspraken weer mogelijk zijn, mits respect van de nodige maatregelen, zijnde hygiëne en social distancing.

Deze afspraken zullen enkel plaatsvinden bij de klant, en niet op kantoor. De afspraken blijven evenwel beperkt tot maximum 2 personen van een zelfde gezin.

Maak uw afspraak via telefoon: 02/360.33.66 of e-mail: info@aros.be.

Corona-update dd. 04-05-2020

Minister Muylle: “Ook werken binnenshuis bij particulieren toegestaan”

De minister bevestigt expliciet dat werken binnenshuis bij particulieren terug mogen. Ze verwees daarbij ook naar het sectorakkoord. Daarin staat letterlijk “…verstaan we ook onder het binnenshuis werken, het kunnen doen van de nodige opmetingen en planbesprekingen in functie van offertes en werkplanning.
NAV concludeert daaruit dat deze activiteiten ook voor architecten terug toegelaten zijn, zij het onder voorwaarden, nl. het toepassen van preventieve maatregelen zoals social distancing of andere maatregelen mondmaskers, handhygiëne, …) waar dit niet mogelijk is.

Samengevat:

 • Aannemers mogen terug binnenshuis werken, ook bij particulieren.
 • Uit ditzelfde sectorprotocol blijkt dat ook werfopvolging, oplevering, klantenbezoeken en opmetingen terug toegelaten zijn:
  “Met het oog op het op peil houden van het werkvolume en het garanderen van de continuïteit van de opdrachten, verstaan we ook onder het binnenshuis werken, het kunnen doen van de nodige opmetingen en planbesprekingen in functie van offertes en werkplanning. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de opvolging van de werken, alsook met de oplevering. Ook deze activiteiten worden verstaan onder binnenshuis werken.”

CORONA: Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

In de eerste plaats is uw gezondheid en deze van onze medewerkers onze grootste bezorgdheid.

Daarom nemen wij ook in deze coronacrisis de gepaste maatregelen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, willen we fysisch contact tussen klanten en personeel zoveel mogelijk vermijden en zullen daarom ons kantoor sluiten.

We blijven evenwel bereikbaar via telefoon (02/360.33.66) of e-mail (info@aros.be).  Afspraken zijn enkel en alleen mogelijk in dringende en noodzakelijke gevallen.

Het is ook voor ons afwachten hoelang deze maatregelen zullen gelden.  Op dit moment primeert de volksgezondheid! In ieder geval kan u blijven rekenen op AROS BVBA. Bedankt voor uw begrip.

Vacature

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en creatieve JUNIOR ARCHITECT / STAGIAIR (IR) ARCHITECT om ons team te vervoegen.

Als architect werk je mee aan verscheidene projecten: meergezinswoningen, nieuwbouw en verbouwingen. Je krijgt de kans om de projecten mee uit te werken van A tot Z, met ruimte voor eigen initiatief en contact met opdrachtgevers, aannemers en andere bouwpartners.

Je werkt onder zelfstandig statuut in een dynamisch team.

Geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje met jouw CV en motivatiebrief op volgend mailadres: martine@aros.be en we contacteren jou voor een vrijblijvend gesprek.