Alle berichten door op admin

Corona – Hou het veilig! In uw woning

AFSPRAKEN BIJ DE KLANT

Door de huidige maatregelen in verband met de bestrijding tegen het coronavirus, zullen ook enkele veiligheidsvoorschriften gevolgd moeten worden wanneer u het bezoek krijgt van één van onze medewerkers.
Hierbij willen wij ons cliënteel vragen om rekening te houden met volgende punten:

 • Als je ziek bent, of je je ziek voelt, verplaats de afspraak.
 • Hou je aan de algemene hygiëne aanbevelingen (regelmatig handen wassen, …)
 • Organiseer de afspraak indien mogelijk in open lucht
 • Hou zoveel mogelijk rekening met de social distancing van 1,5m. Is dit niet mogelijk, draag een mondmasker.
 • Bij opmetingen: probeer zoveel mogelijk te vermijden dat er personen in de ruimte/het gebouw aanwezig zijn tijdens de opmeting
 • Verlucht het gebouw/de ruimte na het bezoek van ons personeel

Het welzijn van zowel u als onze medewerkers blijft onze grootste bekommernis. Bedankt om deze regels te respecteren. Zo hopen we samen met jullie dat er snel een einde komt aan deze pandemie.

Corona – Hou het veilig! In onze kantoren

AFSPRAKEN OP KANTOOR AROS BVBA

Door de huidige maatregelen in verband met de bestrijding tegen het coronavirus, zullen ook enkele veiligheidsvoorschriften gevolgd moeten worden wanneer u een bezoek plant in onze kantoren.
Hierbij willen wij ons cliënteel vragen om rekening te houden met volgende punten:

 • Als je ziek bent, of je je ziek voelt, verplaats de afspraak. Kom niet!
 • Hou je aan de algemene hygiëne aanbevelingen (regelmatig handen wassen, …)
 • Kom met maximaal 2 bezoekers
 • Hou je strikt aan het afgesproken uur. Afspraken worden met voldoende tijdsspanne tussen 2 afspraken ingepland.
 • Ontsmet handen bij het binnenkomen van onze kantoren. Ontsmettingsgel wordt ter beschikking gesteld.
 • Je wordt ontvangen in de kantoorruimte links. De toegang tot de open office is verboden!
 • Hou zoveel mogelijk rekening met de social distancing van 1,5m. Is dit niet mogelijk, draag een mondmasker.

Het welzijn van zowel u als onze medewerkers op de werkvloer blijft onze grootste bekommernis. Bedankt om deze regels te respecteren. Zo hopen we samen met jullie dat er snel een einde komt aan deze pandemie.

Corona-update dd. 04-05-2020:

Vanaf 4 mei zullen afspraken weer mogelijk zijn, mits respect van de nodige maatregelen, zijnde hygiëne en social distancing.

Deze afspraken zullen enkel plaatsvinden bij de klant, en niet op kantoor. De afspraken blijven evenwel beperkt tot maximum 2 personen van een zelfde gezin.

Maak uw afspraak via telefoon: 02/360.33.66 of e-mail: info@aros.be.

Corona-update dd. 04-05-2020

Minister Muylle: “Ook werken binnenshuis bij particulieren toegestaan”

De minister bevestigt expliciet dat werken binnenshuis bij particulieren terug mogen. Ze verwees daarbij ook naar het sectorakkoord. Daarin staat letterlijk “…verstaan we ook onder het binnenshuis werken, het kunnen doen van de nodige opmetingen en planbesprekingen in functie van offertes en werkplanning.
NAV concludeert daaruit dat deze activiteiten ook voor architecten terug toegelaten zijn, zij het onder voorwaarden, nl. het toepassen van preventieve maatregelen zoals social distancing of andere maatregelen mondmaskers, handhygiëne, …) waar dit niet mogelijk is.

Samengevat:

 • Aannemers mogen terug binnenshuis werken, ook bij particulieren.
 • Uit ditzelfde sectorprotocol blijkt dat ook werfopvolging, oplevering, klantenbezoeken en opmetingen terug toegelaten zijn:
  “Met het oog op het op peil houden van het werkvolume en het garanderen van de continuïteit van de opdrachten, verstaan we ook onder het binnenshuis werken, het kunnen doen van de nodige opmetingen en planbesprekingen in functie van offertes en werkplanning. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de opvolging van de werken, alsook met de oplevering. Ook deze activiteiten worden verstaan onder binnenshuis werken.”

CORONA: Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

In de eerste plaats is uw gezondheid en deze van onze medewerkers onze grootste bezorgdheid.

Daarom nemen wij ook in deze coronacrisis de gepaste maatregelen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, willen we fysisch contact tussen klanten en personeel zoveel mogelijk vermijden en zullen daarom ons kantoor sluiten.

We blijven evenwel bereikbaar via telefoon (02/360.33.66) of e-mail (info@aros.be).  Afspraken zijn enkel en alleen mogelijk in dringende en noodzakelijke gevallen.

Het is ook voor ons afwachten hoelang deze maatregelen zullen gelden.  Op dit moment primeert de volksgezondheid! In ieder geval kan u blijven rekenen op AROS BVBA. Bedankt voor uw begrip.

Vacature

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en creatieve JUNIOR ARCHITECT / STAGIAIR (IR) ARCHITECT om ons team te vervoegen.

Als architect werk je mee aan verscheidene projecten: meergezinswoningen, nieuwbouw en verbouwingen. Je krijgt de kans om de projecten mee uit te werken van A tot Z, met ruimte voor eigen initiatief en contact met opdrachtgevers, aannemers en andere bouwpartners.

Je werkt onder zelfstandig statuut in een dynamisch team.

Geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje met jouw CV en motivatiebrief op volgend mailadres: martine@aros.be en we contacteren jou voor een vrijblijvend gesprek.

Expertises – roestende wapening

De eigenaars van dit pand werden geplaagd door de ontsierende roestvlekken en barsten die zichtbaar werden boven hun terras.

Roestvlekken en barsten duiden vaak op een onderliggend en groter probleem. In dit geval zijn het zelfs tekenen dat de wapening van het beton het stilaan begeeft.

De wapening is een essentieel onderdeel van de stabiliteit van een gebouw. Wanneer deze wordt aangetast is dit een probleem dat dringend om aandacht vraagt.

Mogelijke gevolgen

Wanneer de aantasting van de wapening niet tijdig wordt aangepakt dan begint het beton af te brokkelen en zal op termijn ook instortingsgevaar optreden.

 

Roestende wapening, afbrokkelend beton

Roestvlekken over geheel van overhangend beton

Hoe detecteren?

 • barsten in het beton
 • roestvlekken op het beton
 • uitpuilende stukken wapening

Wat te doen?

Het beste wat u kan doen is meteen contact opnemen met uw verzekering en met hen nagaan of u een bouwkundig expert kan inschakelen om de schade te herstellen. Ook zonder verzekering kan u beroep doen op Aros voor een expertise.

Concordia – Halle

Recent werd Aros gevraagd om een aantal voormalige bioscopen om te bouwen naar appartementen. Het project “Concordia” is er daar één van.

Zoals bij elke bioscoop is er geen natuurlijke lichtinval in het oorspronkelijke gebouw. Een van de uitdagingen is dan ook een nieuw evenwicht vinden tussen de oorspronkelijke uitstraling van de gevels en de nieuwe elementen die voor lichtinval zorgen.

De buitengevels en structuur van het gebouw blijven bewaard maar binnenin verandert alles… De projectieschermen van weleer moeten stilaan plaats maken voor moderne appartementen met veel lichtinval

Links op de foto ziet u nog het doek van de oude filmzaal

GO! Halle – Onderwijs naar een ander niveau

Toen Aros de kans kreeg om de gebouwen van het Atheneum in Halle onder handen te nemen werd er geen moment getwijfeld.

Een gebouw vol persoonlijke herinneringen voor de vele leerlingen, een gevel die mee het straatbeeld bepaald en zelfs onderdeel uitmaakt van de uitstraling van de school verdiende extra aandacht. Maar hij stelde de school ook beperkingen. Althans, zo werd gedacht.

Thinking out of the box within the box

Op de campus van het Atheneum, waar leerlingen van 2,5j – 18j terecht konden kampte men met een enorm plaatsgebrek. Gezien er intussen ook een CVO was ingetrokken vergrootte de druk nog verder. Door de vervallen vleugel van de Middenschool te renoveren en opnieuw in gebruik te nemen zou dit deels worden opgelost, maar nooit helemaal.

 

Aros zag echter meer mogelijkheden binnen de grenzen van de bestaande gevels. Achter deze gevels schuilde immers een zee van ruimte. In de hoogte weliswaar en dus weinig bruikbaar met de bestaande indeling. Het plan werd opgevat om van de 2 bestaande verdiepen 3 verdiepingen te maken en ook de zolderruimte bij op te nemen als leslokalen.

Zo kwam er dus een niveau bij, een extra laag binnenin het gebouw.

Voordelen en uitdagingen

Het idee van een extra bouwlaag met een hele gang extra lokalen t.o.v. het initiële plan zou de school de nodige extra ruimte bieden. Bovendien zou het verlagen van de plafonds op zich ook een positieve impact hebben op de stookkosten per klas.

Het plan werd dus verder uitgewerkt en er werden oplossingen gezocht voor verschillende uitdagingen zoals:

 • aparte ingang voor CVO en Middenschool: dit maakte een bijkomende constructie noodzakelijk die de oorspronkelijke architectuur zou beïnvloeden
 • brandveiligheid: de raampartijen van de verschillende verdiepingen moesten een minimale afstand in de hoogte respecteren om het overslaan van vlammen bij brand te voorkomen.

 

Het resultaat

De vernieuwbouw is een van de opmerkelijkste realisaties van Aros in het Halse straatbeeld. Het bood zoveel mensen de kans om onderwijs te genieten en/of zich bij te scholen, dat er gerust mag gesteld worden dat het voor velen een onderdeel was van hun leven. Dankzij de geslaagde verbouwing zal dat voor toekomstige generaties niet anders zijn.

 

 

Van Fris Vis naar frisse blik

De voormalige viswinkel op de Grote Markt van Halle was voor velen een doorn in het oog. Veel van de gebouwen rond de markt hebben een historisch karakter. Dit gebouw met een alu gordijngevel brak daar op een zeer abrupte manier mee. De vorm van het perceel van ca. 35m² was de ultieme uitdaging voor het realiseren van een winkelruimte en 2 appartementen.

Een nieuwe crepi op een hout- en staalskelet vormde een compleet nieuwe gevel in harmonie met de oude gevels rondom. Twee duplexappartementen van om en bij de 65m² en een commerciële ruimte over kelder en gelijkvloers zijn het resultaat.

Kunstacademie Meiboom

De stedelijke kunstacademie “De Meiboom” in Halle barstte uit haar voegen. Het stadsbestuur gaf de opdracht voor de bouw van bijkomende lokalen aan Aros.

Van het hoofdgebouw waren noch de stabiliteit, noch de funderingen bekend. Een relatief lichte staalconstructie zou de uitvoeringstermijn verkorten en zo weinig mogelijk gewicht betekenen voor de onderliggende constructie.

De vorm werd bepaald in functie van de lichtinval en van de waardevolle volumes van het neo-klassicistische tegenoverliggende gebouw.

Continuiteit tijdens de verbouwing

Tijdens de verbouwingen zouden de lessen gewoon door moeten kunnen gaan. Daarom werd er gekozen om met een staalconstructie te werken bovenop het bestaande rechtervleugel. Een staalconstructie verkort immers het bouwproces en de ongemakken die dit met zich meebrengt.  

De gebogen vorm zorgt ervoor dat de beschikbare bouwhoogte optimaal wordt benut.

De noordgerichte raampartijen zorgen voor een optimale lichtinval in de teken- en schilderateliers.